Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2012. ::: Vol.63 No. 12

    Alka Obadić
    Dijana Oršolić

KVALIFIKACIJSKA (NE)USKLAĐENOST PONUDE I POTRAŽNJE VISOKOOBRAZOVANIH OSOBA NA TRŽIŠTU RADA GRADA ZAGREBA

Prethodno priopćenje

Rad se bavi mjerenjem vertikalne kvalifikacijske neusklađenosti visokoobrazovanih osoba zaposlenih na tržištu rada Grada Zagreba, te analizira povezanost vertikalne kvalifikacijske neusklađenosti i osobnih karakteristika osoba pogođenih ovom pojavom. Vertikalnu kvalifikacijsku neusklađenost čine dva tipa neusklađenosti koji su analizirani u radu: (1) kvalifikacijska neusklađenost na obrazovnoj razini (prekvalificiranost i nedovoljna kvalificiranost), (2) kvalifikacijska neusklađenost stvarne i potrebne razine usavršenosti znanja i vještina (preusavršenost i nedovoljna usavršenost). Primarnim istraživanjem na tržištu rada Grada Zagreba utvrđeno je sljedeće (1) prisutna je kvalifikacijska neusklađenost na obrazovnoj razini, prekvalificiranost u većoj mjeri nego nedovoljna kvalificiranost, (2) utvrđena je prisutnost neusklađenosti razine usavršenosti znanja i vještina, preusavršenosti u većoj mjeri nego nedovoljne usavršenosti, (3) kvalifikacijska neusklađenost na obrazovnoj razini značajno je povezana s formalnom razinom obrazovanja zaposlenika i (4) utvrđena je značajna preusavršenost kod vještina komuniciranja na materinjem jeziku i komuniciranja na stranim jezicima. Zaključuje se kako je negativan utjecaj kvalifikacijske neusklađenosti potrebno umanjiti: (1) uključivanjem pojedinaca u programe profesionalnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja, te (2) usklađivanjem obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada.

kvalifikacijska neusklađenost; vertikalna kvalifikacijska neusklađenost; prekvalificiranost; nedovoljna kvalificiranost; preusavršenost; nedovoljna usavršenost.

Puni tekst: pdf (371 KB), Hrvatski, Str. 681 - 712