Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2012. ::: Vol.63 No. 01-02

    Ivan Kovač

ANALIZA MEĐUNARODNE ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE OD GODINE 2001. DO 2010.

Stručni rad

U radu se analizira vanjskotrgovinska robna razmjena Republike Hrvatske i njezine osnovne makroekonomske odrednice kretanja u razdoblju od 2001. do 2010. godine. Pritom je osnovni cilj rada, analizom sekundarnih podataka dobivenih od Državnog zavoda za statistiku, utvrditi učešće i utjecaj pojedinih županija u međunarodnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske. U radu se istražuje razina vanjskotrgovinske robne razmjene, uvozna ovisnost, izvozna propulzivnost te stupanj otvorenosti i visina uključenosti Republike Hrvatske i njezinih županija u međunarodnu razmjenu roba. U radu su prikazani aspekti i utjecaji recesijskih kretanja na vanjskotrgovinsku robnu razmjenu. Rezultati upućuju da Republika Hrvatska ima nisku robnu izvoznu propulzivnost i visoku uvoznu ovisnost u promatranom razdoblju.

međunarodna ekonomija; vanjskotrgovinska robna razmjena; konkurentnost gospodarstva; uvoz; izvoz; rec

Puni tekst (Hrvatski) Str. 87 - 118 (pdf, 211.61 KB)