Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2012. ::: Vol.63 No. 01-02

    Radmila Jovančević
    Vladimir Arčabić
    Tomislav Globan

PRIJENOS POSLOVNIH CIKLUSA ZEMALJA EUROPSKE UNIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU

Prethodno priopćenje

Cilj rada je analizirati prijenos poslovnih ciklusa iz EU na hrvatsko gospodarstvo te utvrditi je li došlo do promjene intenziteta prijenosa poslovnih ciklusa u recentnom razdoblju. U tu svrhu se analizira prijenos cikličkih kretanja pet zemalja EU (Austrije, Francuske, Njemačke, Italije i UK) te EU-15 kao agregiranog područja za ukupni period od 1997:Q1 do 2010:Q4 te za podrazdoblje od 2000:Q1 do 2010:Q4. Analiza se provodi pomoću VAR modela s dvije varijable – inozemni i domaći realni BDP. Dobiveni rezultati pokazuju da je Hrvatska izuzetno osjetljiva na gospodarske poremećaje iz inozemstva i da je intenzitet prijenosa poslovnih ciklusa dodatno rastao u recentnom razdoblju. Dekompozicija varijance pokazuje da je u ukupnom periodu od 1997. do 2010. strana komponenta objašnjavala između 35% i 48% varijacije domaćih poslovnih ciklusa, te između 68% i 82% u podrazdoblju od 2000. do 2010. Nadalje, funkcija impulsnog odaziva pokazuje kako je prijenos šokova iz inozemstva duži i postojaniji od prijenosa domaćih šokova. Analiza je pokazala da su inozemni šokovi bili tri do pet puta jači od domaćih u podrazdoblju od 2000. – 2010. Među ostalim razlozima, uzrok pojačanog prijenosa može biti veći ponder globalne krize u kraćem analiziranom periodu 2000. – 2010.

poslovni ciklusi; prijenos; VAR model; inozemni šokovi

Puni tekst (Hrvatski) Str. 3 - 21 (pdf, 277.33 KB)