Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2011. ::: Vol.62 No.12

    Ljubo Jurčić
    Dragomir Vojnić

QUO VADIS CROATIA Od samoupravnog socijalizma i društva blagostanja preko ekonomije i politike tranzicije do divljeg kapitalizma i tržišnog fundamentalizma - Hrvatska na putu u Europsku uniju

Izvorni znanstveni članak

Hrvatsko gospodarstvo i društvo su tijekom druge polovice prošlog stoljeća prolazili kroz veoma burno, dinamično i veoma turbulentno razdoblje svoga razvitka. Hrvatsko društvo ekonomista je u okviru pripreme tradicionalnih opatijskih savjetovanja, posebnu pozornost posvećivalo, u okviru općeg naslova Quo Vadis Croatia, aktualnim gospodarskim temama i događanjima tijekom devedesetih prošlog i prvog desetljeća novog stoljeća. U okvirima uvodnih preambula odgovarajuću smo pozornost posvećivali i našoj novijoj ekonomskoj povijesti. Jer bez takvog pristupa ne bi bilo moguće s dovoljno razumijevanja povezivati i objašnjavati odgovarajuće uzročno-posljedične veze s aktualnim društvenoekonomskim događanjima i kretanjima.

ekonomska reforma; država blagostanja; tranzicija; neoliberalizam; kriza.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 787 - 826 (pdf, 589.56 KB)