Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2011. ::: Vol.62 No.11

    Carlo Vercellone

ZAKON VRIJEDNOSTI NA PRIJELAZU IZ INDUSTRIJSKOG KAPITALIZMA U NOVI KAPITALIZAM

Recenzija, Prikaz

Namjera ovog članaka je okarakterizirati, unutar post-operaističkog teorijskog okvira, logički i povijesni smisao Marxova zakona vrijednosti na prijelazu iz industrijskog kapitalizma u kognitivni kapitalizam. Sukladno s time, nakon shematskog pregleda dvije glavne interpretacije teorije vrijednosti, analiza će se razvijati u dvije etape. Prvoj će biti cilj objasniti što treba poimati pod zakonom vrijednosti vremena rada, i u čemu se sastoji njegova artikulacija unutar zakona o višku vrijednosti, čija je on ovisna i povijesno određena varijabla: u odnosu na tu artikulaciju koristit ćemo pojam zakona vrijednosti/viška vrijednosti. U drugoj etapi pažnja će biti usmjerena na glavne dinamike, koje objašnjavaju progresivnu snagu zakona vrijednosti/viška vrijednosti u industrijskom kapitalizmu, odnosno na dinamike njegove krize u kognitivnom kapitalizmu.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 693 - 705 (pdf, 165.3 KB)