Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2011. ::: Vol.62 No.11

    Ivana Rašić Bakarić
    Marina Tkalec
    Maruška Vizek

PRIMJENA MODELSKOG PRISTUPA U IZRAČUNU NAVJEŠĆUJUĆEG KOMPOZITNOG INDEKSA: SLUČAJ CROLEI INDEKSA

Izvorni znanstveni članak

Cilj članka je unaprijediti postojeću metodologiju CROLEI indeksa te izračunati novi i unaprijeđeni CROLEI indeks čija svrha je naviještanje točaka zaokreta poslovnog ciklusa i kretanja realne ekonomske aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Metodološka unaprjeđenja se odnose na metodu izbora komponenti indeksa te na određivanje točaka zaokreta poslovnog ciklusa. Točke zaokreta poslovnog ciklusa se određuju korištenjem filtrirane serije vjerojatnosti ulaska u recesiju izračunate primjenom modela Markovljevih lanaca, dok se izbor komponenti indeksa provodi testovima značajnosti koeficijenta korelacije te ocjenom logit modela. Novi CROLEI indeks se sastoji od osam komponenti te predstavlja unaprjeđenje u odnosu na postojeći indeks, kako u smislu modernije metodologije, tako i u smislu pravovremenog naviještanja točaka zaokreta poslovnog ciklusa.

navješćujući indeks; Markovljevi lanci; logit model; Hrvatska

Puni tekst (Hrvatski) Str. 613 - 635 (pdf, 261.3 KB)