Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2011. ::: Vol.62 No.09-10

    Marko Jerončić
    Zdravka Aljinović

FORMIRANJE OPTIMALNOG PORTFELJA POMOĆU MARKOWITZEVOG MODELA UZ SEKTORSKU PODJELU KOMPANIJA

Stručni rad

U radu se primjenjuje Markowitzev (mean – variance, MV) model u formiranju optimalnog portfelja na osnovi uzorka dionica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi, uz ispunjavanje definiranih i postavljenih ograničenja, pri čemu se posebna pozornost pridaje sektorskoj pripadnosti kompanija, odnosno diverzifikaciji portfelja ne samo dionički nego i sektorski. Nadalje, vrlo važan aspekt pri formiranju portfelja bila je i analiza financijskih pokazatelja, koja je pokazala da neke dionice iako imaju pozitivan očekivani prinos, također imaju vrlo loše financijske rezultate i kao takve su nepoželjne u portfeljima investitora koji nisu skloni riziku i špekuliranju. Svi izračuni su predstavljeni, a provode se pomoću tabličnog kalkulatora Excel, posebno za rješavanje problema matematičkog programiranja odnosno optimizacije koristi se Excelov Rješavač (Solver). Rezultat takve sveobuhvatne analize i optimizacijskog postupka je portfelj koji spada u skupinu konzervativnih i stabilnih portfelja, jer ostvaruje vrlo solidan godišnji prinos od 12% uz relativno nisku stopu rizika. Sadrži dionice koje se smatraju blue chip dionicama na hrvatskom tržištu kapitala i ima dobru sektorsku i dioničku diverzifikaciju. Pogodan je za sve investitore koji nisu skloni riziku, ali ipak žele ostvariti solidne prinose na godišnjoj razini.

Markowitzev model optimizacije portfelja; Zagrebačka burza; sektorska podjela; analiza financijskih izvješća; Excel

Puni tekst (Hrvatski) Str. 583 - 606 (pdf, 377.96 KB)