Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2011. ::: Vol.62 No.09-10

    Douglason G. Omotor

STRUKTURNI PREKIDI, POTRAŽNJA ZA NOVCEM I MONETARNA POLITIKA U NIGERIJI

Izvorni znanstveni članak

U ovom se radu procjenjuje datum endogenog strukturnog prekida u funkciji potražnje za novcem u Nigeriji za razdoblje 1960.-2008. Koristeći se Gregory-Hansen metodom, za kointegracijsku jednadžbu potražnje za novcem određeno je da se endogeni prekid dogodio u 1994. Studija se nadovezuje na prethodne radove i potvrđuje stabilnost funkcije potražnje za novcem u Nigeriji. Povrh toga ustanovljeno je da je Središnja nigerijska banka uspješno upotrebljavala ponudu novca kao instrument monetarne politike.

potražnja za novcem; strukturni prekidi; monetarna politika; Nigerija

Puni tekst (Engleski) Str. 559 - 582 (pdf, 230.75 KB)