Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2011. ::: Vol.62 No.09-10

    Tomislav Baković

UTJECAJ KVALITETE I INOVACIJA NA POSLOVANJE PODUZEĆA U HRVATSKOJ PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

Izvorni znanstveni članak

Svrha je ovoga rada definirati utjecaj potpunoga upravljanja kvalitetom i inkrementalnih i radikalnih inovacija na poslovanje poduzeća u hrvatskoj prerađivačkoj industriji. Podaci prikupljeni anketnim istraživanjem analizirani su metodom modeliranja strukturnih jednadžbi. Istraživanjem je testirano pet hipoteza pri čemu su potvrđene dvije, a odbačene tri hipoteze. Rezultati istraživanja pokazuju da će primjena potpunoga upravljanja kvalitetom jednako kao i radikalno inoviranje utjecati pozitivno na poslovne rezultate. Sa druge strane inkrementalno inoviranje ne pokazuje nikakav utjecaj na rezultate poslovanja u prerađivačkoj industriji. Vodeći računa o navedenim spoznajama menadžeri poduzeća u hrvatskoj prerađivačkoj industriji mogu optimizirati svoja ulaganja u kvalitetu i inovacije kao osnovne izvore konkurentske prednosti poduzeća. Rezultati istraživanja mogu biti od koristi znanstvenicima, stručnjacima i menadžerima u području upravljanja kvalitetom i inovacijama.

potpuno upravljanje kvalitetom; inkrementalne inovacije; radikalne inovacije; poslovni rezultati.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 525 - 543 (pdf, 199.69 KB)