Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2011. ::: Vol.62 No.09-10

    Goran Buturac
    Željko Lovrinčević
    Davor Mikulić

MAKROEKONOMSKA OBILJEŽJA, TRGOVINA I KONKURENTNOST ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE

Izvorni znanstveni članak

Svrha je ovoga rada analizirati makroekonomska obilježja odabranih zemalja jugoistočne Europe promatrajući rast BDP-a, inflaciju, nezaposlenost i ukupnu gospodarsku konkurentnost s posebnim naglaskom na učinak globalne gospodarske krize. Kao ključni aspekt ukupne konkurentnosti, analizirane su promjene u strukturama međunarodne trgovine odabranih zemalja jugoistočne Europe. Razdoblje od 2000. do 2008. je bilo uspješno za zemlje jugoistočne Europe zbog smanjenja jaza u razini gospodarskog razvoja u odnosu na zemlje EU, ali globalna je gospodarska kriza imala negativne učinke na zemlje regije. Unatoč tome, u 2009. kada je većina europskih zemalja zabilježila značajan pad gospodarske aktivnosti, gospodarstvo Albanije je zabilježilo rast i to zbog povećane domaće potražnje i izvoza usluga. S druge strane najveće su negativne stope promjene BDP-a zabilježile Hrvatska i Crna Gora. U svim je zemljama globalna gospodarska kriza rezultirala smanjenjem komparativnih prednosti i izvozne konkurentnosti u većini izvoznih proizvoda. Većina promatranih zemalja ima komplementarne izvozne strukture. Takva situacija, posebno u uvjetima globalne gospodarske krize, nudi mogućnosti jačanja uzajamne gospodarske suradnje i zajedničkih nastupa na međunarodnim tržištima.

makroekonomska obilježja; trgovina i izvozna konkurentnost; zemlje jugoistočne Europe

Puni tekst (Engleski) Str. 483 - 507 (pdf, 228.3 KB)