Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2011. ::: Vol.62 No.05-06

    Ljubo Jurčić
    Ivan Teodorović

GLOBALNA KRIZA, OPORAVAK I SVIJET KOJI SE MIJENJA

Izvorni znanstveni članak

Globalna ekonomska kriza koja je bila očitija tijekom godine 2008. i godine 2009. bila je najteža od Velike svjetske krize. Iako statistički izgleda da je najteže razdoblje krize prošlo, put oporavka iz krize na razine iz predkriznih vremena po svemu sudeći biti će dugotrajan, bolan i neizvjestan. Pri tome valja istaknuti da neke države svijeta nisu izašle iz krize niti u godini 2010. Promatrano u cjelini dosadašnji globalni oporavak bio je slab i neujednačen. Diferencijacija globalnog ekonomskog rasta ukazuje da se odvija snažan pomak gospodarskih aktivnosti u pravcu zemalja Azije. To je najočitije kada se promatraju države poput Kine i Indije.Da bi se donio sud o procesu globalnog razvitka, potrebno je razumjeti procese razvitka u razdoblju prije krize, utvrditi bitna izvorišta krize kao i procijeniti učinke krize te razmotriti mjere izlaska iz krize. Ovaj rad usredotočio se je na neka od ovih pitanja. U prvom se dijelu rada razmatraju prilike prije izbijanja krize kao i učinci krize po njenom izbijanju. Promatraju se glavne ekonomske regije svijeta kao i ključne države sa ciljem da se ukaže na razlike u pristupu razvitku, na glavne čimbenike rasta i bitne razine globalnih odnosa koji su uspostavljeni. U drugom poglavlju rada se razmatra pojavu globalne polarizacije i njene učinke. U svijetu u kojem dohodovne nejednakosti i siromaštvo čine konstantu, s pojavom krize i njenim posljedicama ove su se najednakosti samo pogoršale. Takvo je stanje izazov za preispitivanje prevladavajućih razvojnih teorija, o čemu se razmatra u trećem dijelu rada. U tom se dijelu neo-liberalna teorija sučeljava sa činjenicama iz ekonomske stvarnosti te se ukazuje na potrebu i načine revizije takvog pristupa. Zaključni dio razmatra neke ideje s pogledom unaprijed u kojem se traži drugačiji pristup razvojnoj teoriji kao i jasniji odnos države odnosno nacije u njenom širem okruženju. Moguće rješenje vidi se u globalnom federalizmu u svjetlu ograničenja i mogućnosti koje se mogu pojaviti na tom putu, a da se pri tom izbjegnu drastične konfrontacije i radikalne nacionalističke tendencije.

globalizacija; kriza; nejednakosti; liberalizam; neo-kejnzijanizam

Puni tekst (Engleski) Str. 233 - 247 (pdf, 154.18 KB)