Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2010. ::: Vol.61 No.07-08

    Drago Pupavac
    Robert Maršanić

OSNOVNE POSTAVKE OPTIMIZACIJE GRADSKIH PARKIRALIŠNIH KAPACITETA

Pregledni rad

Optimizacija parkirališnih kapaciteta osobito je važna za gradove u kojima su u gradskome središtu najviše koncentrirani javni, poslovni, turistički i trgovački sadržaji, a slična je situacija i u drugim dijelovima grada u kojima postoji izražen nedostatak parkirališnih mjesta. U skladu s time u ovoj se raspravi koncizno razrađuju specifičnosti ponude i potražnje za parkirališnim kapacitetima, prikazaju postojeći teorijski modeli za usklađivanje ponude i potražnje za parkirališnim kapacitetima i prikazuju matematički primjeri za analizu učinkovitosti i djelotvornosti korištenja parkirališnih kapaciteta. Spoznaje navedene u ovoj raspravi osnovne su postavke za učinkovitije upravljanje parkirališnim sustavom i za optimalno dimenzioniranje parkirališnih kapaciteta u gradskim središtima.

parkirališni kapaciteti; iskorištenje; učinkovitost; optimizacija

Puni tekst (Hrvatski) Str. 476 - 485 (pdf, 187.35 KB)