Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2010. ::: Vol.61 No.05-06

    Ana Perić Hadžić
    Alen Jugović
    Slavko Lončar

PRIMJENA ELEKTRONIČKOGA POSLOVANJA NA UPRAVLJANJE MORSKIM LUKAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Pregledni rad

Radi povećanja učinkovitosti, kvalitete i konkurentnosti prometno-lučke usluge, radi veće fleksibilnosti i učinkovitosti funkcioniranja lučkoga sustava uključenja u globalna gospodarska kretanja, primjena elektroničkoga poslovanja postaje pretpostavka za postizanje rasta i razvitka lučkoga sustava. Upravljanje morskim lukama u Republici Hrvatskoj stihijsko je, ne poštuju se metodološka pravila i načela sustavnoga pristupa, često je bez teorijske i znanstvene potpore, i bez praktične primjene čimbenika važnih za rast i razvitak koji utječu na razvitak hrvatskoga lučkoga sustava, pomorskoga sustava, ali i na razvitak cjelokupnoga nacionalnoga gospodarstva. Svrha je ovoga rada istražiti i analizirati utjecaje primjene elektroničkoga poslovanja u morskim lukama na sve aktivne sudionike u procesu stvaranja lučke usluge i istražiti indirektne učinke na razvitak okruženja i gospodarstva. Rezultati istraživanja i dobiveni zaključci u ovome radu pokazuju da predloženi novi organizacijski pristup u povezivanju svih subjekata uz pomoć elektroničkoga poslovanja u e-lučku zajednicu osigurava racionalno upravljanje lučkim sustavom te omogućuje širenje i razvitak lučkoga sustava.

morske luke; upravljanje; lučki sustavi; elektroničko poslovanje; racionalizacija

Puni tekst (Hrvatski) Str. 271 - 292 (pdf, 211.25 KB)