Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2010. ::: Vol.61 No.05-06

    Ivana Rašić Bakarić
    Maruška Vizek

ANALIZA KONKURENTNOSTI I STRUKTURNIH OBILJEŽJA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE

Izvorni znanstveni članak

U radu se analiziraju strukturna obilježja i dinamika proizvodne aktivnosti i proizvodnih faktora u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske (RH) u razdoblju od godine 1997. do godine 2007. Analiza je usmjerena na prerađivačku industriju u cjelini, na tehnološke razine i na odjeljke prerađivačke industrije. Također se ispituje stanje tehnološke intenzivnosti proizvodnje i s njom povezan konkurentni položaj prerađivačke industrije RH. Rezultati analize pokazuju da struktura prerađivačke industrije Republike Hrvatske nazaduje i sve više zaostaje za europskom prerađivačkom industrijom, što u konačnici znači da ona gubi konkurentnost. Slabljenje konkurentnosti hrvatske prerađivačke industrije rezultat je nepovoljne tehnološke strukture, točnije dominacije i jačanja industrija niske tehnološke intenzivnosti.

prerađivačka industrija; konkurentnost; tehnološka struktura; proizvodnost; Hrvatska

Puni tekst (Hrvatski) Str. 241 - 270 (pdf, 239.8 KB)