Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2010. ::: Vol.61 No.03-04

    Nina Pološki Vokić
    Alka Obadić

REVITALIZACIJA SINDIKATA U SUVREMENOM DRUŠTVU

Pregledni rad

Rad se bavi sistematiziranjem razloga zbog kojih je uloga sindikata u suvremenom društvu sve marginalnija i neodređenija, te trategijama i taktikama koje sindikatima stoje na raspolaganju u borbi s vanjskim i unutarnjim čimbenicima koji negativno utječu na stopu sindikalnog članstva i time posredno na njihov utjecaj u društvu. Razlozi smanjivanja prisutnosti i utjecaja sindikata grupirani su u četiri skupine: (1) strukturni razlozi (strukturne promjene u gospodarstvu kao što su neoliberalizam, nezaposlenost, supstitucija sindikata drugim instancama, sve veće suparništvo u industrijama i sl., te promjene u strukturi radne snage), (2) organizacijski razlozi (kao što su menadžerska oporba i ovlašćivanje zaposlenika), (3) individualni razlozi (individualizam i promijenjeno poimanje karijere) te (4) sindikalni razlozi (kao što su neaktivnost i razmrvljenost sindikata te siromašna ponuda usluga sindikata). Nadalje, u radu je predloženo šest grupa strategija i taktika za revitalizaciju sindikata: (1) aktivnije uključivanje u kreiranje ekonomske politike, (2) usmjeravanje na tradicionalno nesindikaliziranu radnu snagu odnosno različite interesne skupine, (3) pružanje šireg spektra usluga, (4) novi načini organiziranja, (5) suvremeni pristup vođenju i (6) dodatno obrazovanje i razvoj sindikalnog čelništva.

sindikati; razlozi slabljenja prisutnosti i utjecaja sindikata; revitalizacija sindikata; strategije i taktike revitalizacije sindikata

Puni tekst (Hrvatski) Str. 187 - 214 (pdf, 260 KB)