Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2010. ::: Vol.61 No.03-04

    Zdravko Šergo

POSTOJI LI KOMPROMIS IZMEĐU VOLATILNOSTI I RASTA? SLUČAJ HRVATSKA, 1920.-2008.

Izvorni znanstveni članak

U ovom radu proučavamo ponašanje stopa rasta realnog BDP-a po stanovniku za Hrvatsku tijekom razdoblja 1920.-2008. sa različitih stajališta. Istražuje se postoje li zajednički strukturni prekidi u vremenskoj seriji rasta. Empirijski se istražuju neke osnovne značajke poslovnog ciklusa, kao što je volatilnost, istrajnost, točke okreta, i duljine recesija i ekspanzija u stopi rasta realnog BDP-a po stanovniku. Uvjetovana volatilnost procjenjuje se primjenom modela opće autoregresivne uvjetovane heteroskedastičnosti (GARCH model). Naši su glavni zaključci: (1) stopa rasta po stanovniku proživljava strukturne prekide tijekom razdoblja analize i intervali prekida ukazuju na to da su jedan ili kombinacija događaja (osnivanje nove socijalističke vlasti u 1946., u 1958. novi zakon koji stimulira industrijalizaciju, veliki pad poslije 1972. uslijed neefikasnosti novog rukovodstva) doprinijeli strukturnim prekidima stope rasta BDP-a po stanovniku u Hrvatskoj; (2) empirijski rezultati pokazuju da je bilo važnih događaja u nekim razdobljima analize, dva izrazita volatilna šiljka u 1952. i 1991. na što ukazuju stope rasta po stanovniku; (3) učinke volatilnosti stope rasta u Hrvatskoj prema Black-ovoj hipotezi o pozitivnom volatilnost - rast kompromisu nalazimo samo u modelu procjenjenom pomoću dummy varijable koja kontrolira promjenjivost output šoka vremenske serije.

poslovni ciklusi; GARCH-M model; BDP po stanovniku; stopa rasta; Hrvatska

Puni tekst (Engleski) Str. 151 - 186 (pdf, 262.49 KB)