Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2010. ::: Vol.61 No.03-04

    Ivan Damir Anić
    Sunčana Piri Rajh
    Edo Rajh

UTJECAJ KVALITETE I CIJENE NA LOJALNOST MARKI

Izvorni znanstveni članak

Svrha je ovog rada utvrditi utjecaj sklonosti kvaliteti i cjenovne osjetljivosti na sklonost markama i lojalnost marki. Podaci prikupljeni anketnim istraživanjem analizirani su metodom modeliranja strukturnih jednadžbi. Istraživanjem su potvrđene tri hipoteze. Rezultati istraživanja pokazuju da će potrošačeva sklonost markama biti to veća što je potrošač skloniji kvaliteti i što je manje cjenovno osjetljiv. Sklonost markama je pozitivno povezana s lojalnošću marki. Vodeći računa o relativnom utjecaju kvalitete i cijene na lojalnost marki, menadžeri mogu optimizirati svoje marketinške strategije i poboljšati uspješnost svojih poduzeća. Rezultati istraživanja mogu biti od koristi znanstvenicima, stručnjacima i menadžerima u području upravljanja markama.

sklonost kvaliteti; cjenovna osjetljivost; sklonost markama; lojalnost marki

Puni tekst (Hrvatski) Str. 137 - 150 (pdf, 171.74 KB)