Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2010. ::: Vol.61 No.03-04

    Ivo Družić

DUGOROČNI TRENDOVI I OGRANIČENJA HRVATSKOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Izvorni znanstveni članak

Motrenje makroekonomskih aspekata turističkog tržišta podrazumijeva raščlambu dugoročnih gibanja potražnje na emitivnim tržištima i strukturnih pomaka u ponudi hrvatskog turističkog proizvoda. Trendovi duljeg vremenskog razdoblja omogućuju utemeljeniju spoznaju, kako neupitnih mogućnosti, tako i bitnih ograničenja turističkog razvitka koje ga čine poželjnom djelatnošću, ali i omeđuju stvarnu mogućnost doprinosa turizma ukupnom gospodarskom napretku. U tekstu se raščlanjuju tržišne koncentracije odnosno udjeli pojedinih emitivnih tržišta u hrvatskom turističkom proizvodu i propituju razlozi dugoročne stabilnosti glavnih emitivnih tržišta. Narečeni istraživački pristup omogućuje identifikaciju utjecaja koji dugoročna analiza trendova iz proteklog razdoblja ima na mogućnost prognoziranja razvoja turizma u narednom desetljeću. Ovakav pristup doprinosi i definiranju pretpostavki redizajniranja ponude i restrukturiranja potražnje koje utječu na realnost projekcija.

turistička industrija; turistički proizvod; turistička tržišta; kapacitet; kapital; konkurentnost; potražnja

Puni tekst (Hrvatski) Str. 103 - 136 (pdf, 292 KB)