Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2009. ::: Vol.60 No.12

    Goran Buturac
    Edo Rajh
    Ivan Teodorović

HRVATSKO GOSPODARSTVO U SVIJETLU GLOBALNE RECESIJE

Izvorni znanstveni članak

U radu se istražuje hrvatsko gospodarstvo u svijetlu globalne recesije. Svjetska je ekonomska recesija potaknula rasprave o svrsishodnosti dosadašnjega modela razvitka. O tim raspravama i o stavovima autora vezanim uz tu problematiku bavi se ovaj rad. Autori se usredotočuju na neke od bitnih aspekata te problematike. Ova je recesija izazvala strukturne promjene svjetskoga gospodarstva pri čemu je uočljiv proces tržišnoga repozicioniranja. To se repozicioniranje odnosi ponajprije na pomake u realnome sektoru ekonomije, ali posljedično inducira i pomake u svjetskom financijskom sustavu. Procjene za razvijene ekonomije ukazuju na srednjoročni oporavak u punome smislu, dok se nešto brži oporavak očekuje za nove ekonomije u razvoju. Posljedice globalne recesije u Hrvatskoj vide se prije svega u smanjenju izvozne konkurentnosti, u pogoršanju komparativnih prednosti, u financijskoj restrikciji i u smanjenju investicijske aktivnosti. U uvjetima smanjenja osobne potrošnje i potrebe da se zaustavi povećanje državne potrošnje, kao pokretači gospodarskoga rasta prepoznaju se povećanje investicija i izvoza. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da je potrebno defi nirati model razvitka hrvatskoga gospodarstva koji će se zasnivati na izvoznoj orijentaciji gospodarstva, a osobito na izvoznoj orijentaciji prerađivačke industrije.

globalna recesija; konkurentnost; međunarodna razmjena; svijet; hrvatsko gospodarstvo

Puni tekst (Hrvatski) Str. 663 - 698 (pdf, 255.66 KB)