Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Željko Lovrinčević

Svibanj 2021. ::: Vol.72 No. 03
IZLAZNA GOSPODARSKA STRATEGIJA HRVATSKE U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 I ZNAČAJ REGIONALNE STRUKTURE GOSPODARSTVA
Izvorni znanstveni članak

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03
OVISI LI DUGOROČNI GOSPODARSKI RAST HRVATSKE O DEMOGRAFIJI ILI IPAK PROIZVODNOSTI?
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2013. ::: Vol.64 No. 05
JE LI BDP PRIKLADAN POKAZATELJ ODRŽIVOG EKONOMSKOG RAZVITKA?
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2011. ::: Vol.62 No.09-10
MAKROEKONOMSKA OBILJEŽJA, TRGOVINA I KONKURENTNOST ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE
Izvorni znanstveni članak

Studeni 2009. ::: Vol.60 No.11
TEHNOLOŠKA SLOŽENOST I STRUKTURA PONUDE I POTRAŽNJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U HRVATSKOJ
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2009. ::: Vol.60 No.01-02
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U NOVIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EU I U HRVATSKOJ: CIJENE, PRIUŠTIVOST I KONVERGENCIJSKI POTENCIJAL
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2008. ::: Vol.59 No.12
DETERMINANTE CIJENA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I POTENCIJALNI UČINCI LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA NEKRETNINA
Izvorni znanstveni članak

Studeni 2008. ::: Vol.59 No.11
USPOREDBA METODOLOGIJA MJERENJA KONKURENTNOSTI NACIONALNOG GOSPODARSTVA I POLOŽAJ HRVATSKE
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2005. ::: Vol.56 No.12
KAKO OPTIMALNO REGIONALIZIRATI HRVATSKU?
Izvorni znanstveni članak

Kolovoz 2005. ::: Vol.56 No.07-08
MONETARNA POLITIKA CILJANE INFLACIJEI TRANSMISIJSKI MEHANIZAM -ISKUSTVA ZA HRVATSKU
Pregledni rad

Travanj 2005. ::: Vol.56 No.03-04
PRILJEV INOZEMNOG KAPITALA - UTJECAJ NA NACIONALNU ŠTEDNJU, DOMAĆE INVESTICIJE I BILANCU PLAĆANJA TRANZICIJSKIH ZEMALJA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2004. ::: Vol.55 No.11-12
PRILJEV INOZEMNOG KAPITALA – UTJECAJ NA DOMAĆE INVESTICIJE I STRUKTURU ROBNE RAZMJENE
Izvorni znanstveni članak

Lipanj 2004. ::: Vol.55 No.05-06
PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI U HRVATSKOJ - RAZLIKE U REGIONALNOJ RAZVIJENOSTI I DEMOGRAFSKO-OBRAZOVNE KARAKTERISTIKE
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2004. ::: Vol.55 No.01-02
EFIKASNOST INVESTICIJA I FDI - STARA PRIČA, NOVE OKOLNOSTI
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2003. ::: Vol.54 No.09-10
MODELIRANJE OSOBNE POTROŠNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ EC1 MODELOM
Izvorni znanstveni članak

Lipanj 2003. ::: Vol.54 No.05-06
IZRAČUN MATRICE TEHNIČKIH KOEFICIJENATA REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE INPUT-OUTPUT ANALIZE UZ POMOĆ RAS METODE
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2002. ::: Vol.53 No.01-02
Procjena veličine neslužbenog gospodarstva u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1998.-1999- prema pristupu Eurostata
Izvorni znanstveni rad

Veljača 2001. ::: Vol.52 No.01-02
PLAĆE U HRVATSKOJ - STANJE I MAKROEKONOMSKE IMPLIKACIJE RAZLIČITIH SCENARIJA BUDUĆIH KRETANJA
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2000. ::: Vol.51 No.09-10
PROCJENA TROMJESEČNOG BDP REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD PRVOG TROMJESEČJA GODINE 1994. DO ČETVRTOG TROMJESEČJA GODINE 1996. - RASHODOVNI PRISTUP
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2000. ::: Vol.51 No.09-10
RAST, MEĐUNARODNA TRGOVINA I OTVORENOST GOSPODARSTVA
Pregledni rad