Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Dario Dunković

Lipanj 2002. ::: Vol.53 No.05-06
UTJECAJ VARIJABILNOSTI TROŠKA INFORMACIJE NA KOORDINACIJU U ORGANIZACIJI
Pregledni rad