Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Marijana Sumpor

Travanj 2009. ::: Vol.60 No.03-04
NOVA INSTITUCIONALNA EKONOMIKA I INSTITUCIONALNA KONVERGENCIJA
Pregledni rad

Travanj 2002. ::: Vol.53 No.03-04
Tržište državnih vrijednosnica
Izvorni znanstveni rad