Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Danijel Kušljić

Ožujak 2014. ::: Vol.65 No. 01
EKONOMIKA KOMBINIRANJA SUBVENCIJA S JAVNO-PRIVATNIM PARTNERSTVOM
Pregledni rad