Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Sanja Dolenec

Srpanj 2013. ::: Vol.64 No. 03
PRIMJENA KONCEPTA INTERNOG MARKETINGA U HRVATSKOM FINANCIJSKOM SEKTORU
Pregledni rad