Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Dragan Benazić

Prosinac 2019. ::: Vol.70 No. 05
PERCEPCIJE, BRIGA I ZNANJE STUDENATA O KLIMATSKIM PROMJENAMA U HRVATSKOJ
Stručni rad

Srpanj 2014. ::: Vol.65 No. 03
MATERIJALIZAM, STATUSNA I UPADLJIVA POTROŠNJA STUDENATA U HRVATSKOJ
Prethodno priopćenje

Srpanj 2013. ::: Vol.64 No. 03
PRIMJENA KONCEPTA INTERNOG MARKETINGA U HRVATSKOM FINANCIJSKOM SEKTORU
Pregledni rad

Studeni 2011. ::: Vol.62 No.11
PONAŠANJE HRVATSKIH POSLOVNIH KORISNIKA U NABAVI I KORIŠTENJU USLUGA POSLOVNOG SAVJETOVANJA
Pregledni rad