Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Slavko Lončar

Lipanj 2010. ::: Vol.61 No.05-06
PRIMJENA ELEKTRONIČKOGA POSLOVANJA NA UPRAVLJANJE MORSKIM LUKAMA REPUBLIKE HRVATSKE
Pregledni rad