Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Pavle Jakovac

Prosinac 2015. ::: Vol.66 No. 06
ULOGA ENERGIJE S ASPEKTA EKONOMSKE TEORIJE (str.527-557)
Pregledni rad

Listopad 2013. ::: Vol.64 No. 05
EKONOMSKA ZNANOST U ZAMCI GLOBALIZACIJE
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2010. ::: Vol.61 No.01-02
KORIŠTENJE SREDSTAVA PRETPRISTUPNIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Stručni rad