Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Dragomir Sundać

Kolovoz 2009. ::: Vol.60 No.07-08
VRIJEDNOST LJUDSKOGA KAPITALA U HRVATSKOJ – USPOREDBA S ODABRANIM EUROPSKIM ZEMLJAMA
Prethodno priopćenje

Veljača 2004. ::: Vol.55 No.01-02
INTELEKTUALNI KAPITAL - ČIMBENIK STVARANJA KONKURENTSKIH PREDNOSTI LOGISTIČKOG PODUZEĆA
Pregledni rad