Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Vice Barbir

Listopad 2004. ::: Vol.55 No.09-10
ČIMBENICI USPJEŠNOSTI PRODAJE USLUGA OSIGURANJA
Stručni rad